Phần mềm Kế toán /ERP AccomNET của Công ty Accom

Chào mừng đến với phần mềm kế toán AccomNET.

Phần mềm kế toán đa ngôn ngữ, tính năng hiện đại. Hướng dẫn sử dụng

Đã cập nhật theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính , và thông tư 133 của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích hợp hóa đơn điện tử.

Các ngôn ngữ hiện có: Việt, Anh, Hoa, Nhật, Hàn, Pháp, Đức, Nga

Các phần mềm quản lý doanh nghiệp: Nhân sự, Bán hàng, Siêu thị, Nhà hàng v.v…

Phiên bản trước: Phần mềm kế toán Accom

5 CÁI NHẤT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN/ BÁN HÀNG ACCOMNET

Vui lòng liên hệ : 093.111.9390

accom.vn@gmail.com

accom.thuan@gmail.com

ban-hang-co-hinh

– Lịch Âm dương

Cài đặt ứng dụng Accom Lịch Âm dương, bản đồ, thời tiết cho điện thoại, máy tính bảng hệ Android, download từ Google Play, hoặc cài đặt tự do: DOWNLOAD

Lịch Âm dương miễn phí trên màn hình, cài đặt đơn giản – Tải về

accomcalendar

ACCOMNET ACCOUNTING FEATURES

Dynamic
-Country-specific accounts
-Design your own invoices
-Multi-lingual (7+ languages)
-Create your own accounts chart
-Multi-company
-Autosize forms

Powerful Accounting Software
-Multi-user
-MS SQL Server strong database
-Muti-level masterfiles for customers, inventory etc

Accounts
-Debtors/Creditors
-General Ledger
-VAT accounting
-Cost center accounting
-Fixed assets automatic depreciation
-Full stock control , multi-unit, with images

Transactions
-Invoices/Quotations
-Orders/Purchases
-Credit notes/Stock returns
-Cash, bank
-General journal vouchers

Comprehensive Reporting
-Trial Balance, Cash Flows
-Income Statement, Balance Sheet
-Debtors/Creditors Analysis
-Stock Items Analysis
-Sales and Purchase Analysis
-Customised User Reports
-VAT/Tax Reports

Other

– Accompanying files of various formats for each transaction
-Automatic Year end procedures
-Excel Import/Export
-Barcode
-Backup/Restore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s