niwaco

Trang hỗ trợ, hướng dẫn, bảo trì Phần mềm kế toán AccomNET NIWACO

Hướng dẫn cập nhật phần mềm : (Nên dùng Firefox) Download và giải nén file AccomNET.exe dưới đây, chép vào C:\AccomSoftware\NEWCOME của máy chủ, thay cho file cũ.

AccomNET.exe

Tại các máy trạm, chạy file CapNhat.exe để cập nhật vào máy trạm.

Tại các máy không ở trên mạng LAN, thì chép file nói trên vào C:\AccomSoftware để cập nhật.

================================================

Công ty TNHH Tư Vấn ACCOM

357 Phan Văn Trị, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

accom.vn@gmail.com

================================================

Yêu cầu hỗ trợ, xin điền vào mẫu sau, bấm gửi đi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s