Sản phẩm: Phần mềm AccomNET

Công ty TNHH Tư vấn ACCOM xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nội dung chương trình phần mềm như sau:

I- Tính năng chung :

– Phần mềm Kế toán AccomNET là giải pháp dành cho các doanh nghiệp , được xây dựng trên công nghệ tiên tiến tại Việt Nam, đảm bảo tuyệt đối nhiều người dùng cùng thao tác trên dữ liệu, làm việc từ xa mọi nơi, mọi lúc qua Internet với cơ chế bảo mật an toàn.

– Công nghệ SQL Server và VB.Net  cho phép xử lý số liệu lớn và nhanh nhất hiện nay, luôn đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

image004

– AccomNET là giải pháp tương đương các giải pháp tiên tiến của nước ngoài, nhưng với một mức chi phí khá tiết kiệm cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, đồng thời có thể customize nhanh chóng để phù hợp tối đa với hoạt động của quý Công ty.

–    AccomNET giao diện thân thiện với người dùng, có nhiều tiện ích cao cấp như: Phóng to, thu nhỏ giao diện, phân cấp thành nhiều nhóm, công cụ tìm kiếm mở rộng; có thể Import-Export sang các định dạng dữ liệu khác nhau như: Excel, Word, PDF, … Được phân quyền cho nhiều người sử dụng.

–    Kỹ thuật Trace back truy vấn ngược dữ liệu từ các chỉ tiêu của Báo cáo về các chứng từ gốc bằng click chuột.

–    Font chữ Unicode

– Truy xuất trực tiếp ra file Excel hết sức thuận tiện .

– Có thể làm việc với số liệu của nhiều năm cùng lúc.

– Có thể làm việc trực tiếp trên Internet, nếu đảm bảo đường truyền.

– Có thể tổng hợp số liệu từ Chi nhánh.

– Báo cáo đồng thời tiền Việt Nam và ngoại tệ.

– Giao diện và báo cáo: Tiếng Việt – Tiếng Hoa – Tiếng Anh v.v…

– Các danh mục như tài khoản, khách hàng, vật tư… được khai báo đến 7 cấp

– Tại giao diện mỗi báo cáo có đến 7 dạng mẫu biểu in có thể tự thiết kế cho mỗi báo cáo.

– Khi xem/in báo cáo người sử dụng có thể tự chọn thêm bớt các cột trường chỉ tiêu cần thiết theo yêu cầu quản trị. Có thể sắp xếp, ẩn hiện các cột báo cáo theo ý muốn

– Công cụ truy vấn thông tin mạnh, theo nhiều tiêu thức, ngay trên bảng lưới .

–    Phần mềm tích hợp với phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai của Tổng Cục thuế

–   Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

II- Một số tính năng chính của phần mềm ACCOMNET :

2.1Quản trị hệ thống:

Việc thiết lập các tính năng dưới đây chỉ được làm bởi người có quyền cao nhất ( Admin)

Tính năng phân quyền cho người sử dụng : Tính năng bảo mật cho phép phân quyền đối với từng user về quyền truy nhập,chỉnh sửa hoặc xóa đến từng người sử dụng , theo từng phần hành chức năng liên quan.

– Thiết lập liên kết tập hợp số liệu thuận tiện : Cho phép liên kết dữ liệu, số liệu phân tán trên môi trường mạng đa người dùng, tổng hợp số liệu các chi nhánh, đơn vị thành viên với số liệu Văn phòng Công ty để lên báo cáo quyết toán thông qua chức năng truyền nhận dữ liệu.

Thiết lập kỳ làm việc và hạn chế thời gian làm việc của người sử dụng :  người dùng Admin có thể hạn chế thời gian của “dữ liệu làm việc” của mỗi người sử dụng trong khoảng thời gian nhất định bất kỳ nào đó .

Theo dõi tình hình thao tác chi tiết từng người sử dụng và lịch sử truy cập.

image005

 

 

 

 

2.2 Chi tiết các phần hệ trên phần mềm:

 

Phân hệ tổ chức các danh mục :

Bao gồm danh mục : tài khoản ; khách hàng; nhà cung cấp; nhân viên bán hàng; nhân viên tạm ứng; dự án; yếu tố chi phí; nghiệp vụ định khoản tự động.

Trong đó :

Danh mục vật tư : có thể được phân thành nhiều cấp nhóm ( 7 cấp); hổ trợ in tem mã vạch và tổ chức theo nhiều tiêu chí : Mã hàng ; qui cách ; theo dõi cả 2 đơn vị tính có qui đổi; nhãn hiệu; model; số Serial ; xuất xứ; năm sản xuất; ngày lỗi thời…

Danh mục khách hàng/ nhà cungcấp: có thể được phân thành nhiều cấp nhóm ( 7 cấp); được tổ chức theo nhiều tiêu chí : Mã đối tượng; Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ Email; Mã số thuế; Người cần liên hệ; Kỳ hạn/ hạn mức nợ; Khu vực; Nhóm.

Danh mục có thể kèm hình ảnh, có thể gửi email ngay, người sử dụng có thể tự tổ chức (hiện/ẩn) từng cột chỉ tiêu liên quan đến đối tượng nêu trên trong danh mục để phục vụ cho yêu cầu quản lí.

image006

Phân hệ Quỹ tiền mặt/ Tiền gửi Ngân hàng:

Theo dõi cùng lúc nhiều loại tiền tệ và hổ trợ tỷ giá lúc nhập liệu

Lập và in phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trên máy tính.

Theo dõi thanh toán cho từng hoá đơn mua vào hay bán ra liên quan.

Người quản lý có thể duyệt phiếu chi online trước khi thực hiện.

image007

Báo cáo : lập và in phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ ; giấy báo có và in trực tiếp trên máy tính và có thể  sửa mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Nhật ký thu – nhật ký chi; sổ quỹ tiền mặt và sổ TGNH.

 

Phân hệ quản lí hàng tồn kho :

– Tổ chức bảng giá mua cho từng mặt hàng; nhóm hàng. Theo dõi chiết khấu hàng nhập.

– Tự động trừ kho khi đã lập xong phiếu hóa đơn bán hàng.

– Báo cáo : Báo cáo nhập xuất tồn kho, thẻ kho; sổ chi tiết hàng tồn kho; nhật ký mua hàng.

– Hỗ trợ kiểm kê hàng tồn kho theo từng kho và lập phiếu nhập xuất hàng thừa /thiếu theo kết quả kiểm kê.

image008

Phân hệ Bán hàng:

Quản lí đơn hàng bán (Phiếu yêu cầu xuất ) theo từng khách hàng, từng hợp đồng mua bán.

– Tổ chức bảng giá bán cho từng mặt hàng hay nhóm hàng.

– Cho phép quản lý và hạch toán thuận lợi hàng bán trả lại.

– Theo dõi doanh số bán hàng theo nhân viên.

– Theo dõi kỳ hạn thanh toán công nợ phải thu của khách hàng.

– Có thể cập nhật trực tiếp dữ liệu báo cáo bán hàng của các Cửa hàng, đại lý gửi về bằng bảng tính excel.

Báo cáo :

+Các Báo cáo bán hàng được phân tích đa dạng để người dùng có thể tuỳ chọn theo nhiều tiêu thức khác nhau như : theo sản lượng từng kỳ (ngày/ tháng/ quý / năm); theo phương thức bán hàng; khu vực; từng cửa hàng; theo khách hàng – mặt hàng ; theo ngành hàng hay nhóm hàng; theo từng kho ; theo nhân viên bán hàng; theo Ngày- Cột mặt hàng; theo  Khách hàng- Mặt hàng- Theo tháng; ….

image009

+ Có thể phân tích báo cáo dưới dạng lập biểu đồ :

image010

image011

– Phân tích Báo cáo doanh thu – Giá vốn : nhóm theo mặt hàng hay nhóm hàng; nhóm theo khách hàng hay nhóm khách hàng; theo chi tiết từng phiếu giao hàng (hoá đơn).

image012

image013

– Tự động tính và lên báo cáo thuế GTGT đầu ra/ đầu vào theo font chuẩn Unicode.

– Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng : giữa việc xuất kho thực tế và phiếu xuất đề nghị.

 

Phân hệ Kế toán Tổng hợp:

– Gồm các phiếu định khoản tổng hợp, tự động kết chuyển cuối kỳ; theo dõi chi tiết và tổng hợp  công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ chi tiết tới từng hoá đơn, nhà cung cấp và công nợ phải trả theo tuổi nợ.

– Phân tích chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo từng đối tượng; theo chi tiết hóa đơn bán hàng.

–    Phân tích chi tiết và tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng đối tượng; theo  chi tiết hóa đơn bán hàng.

–  Theo dõi công nợ tạm ứng theo nhân viên.

Phân hệ Chi phí, Thu nhập :

– Phân tích các chỉ tiêu doanh thu, chi phí theo từng loại hình và sự biến động của từng chỉ tiêu theo từng tháng trong năm.

– Báo cáo kết quả kinh doanh theo từng loại hình  và so sánh và sự biến động của các chỉ tiêu trong các kỳ .

image014

image015

Phân hệ Giá Thành :

 

– Tập hợp doanh thu, chi phí theo vụ việc

 

– Tập hợp chi phí, tính giá thành theo định mức hoặc theo các phương thức khác..

 

Phân hệ Kế toán Tài sản/ Công cụ dụng cụ:

– Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản, công cụ  theo từng nhóm, bộ phận sử dụng, theo từng kỳ và tự động tính khấu hao TSCĐ; phân bổ chi phí công cụ dụng cụ.

image016

image017

Phân hệ Quản lí nhân sự và Tiền lương :

–    Khai báo tỷ lệ phần trăm hưởng lương của từng ký hiệu chấm công theo qui ước.

–    Lập phiếu xếp mức lương từng thành viên.

–    Theo dõi bảng chấm công .

–    AccomNET tự động tính toán và lập bảng lương.

–    Quản lí hồ sơ lý lịch nhân viên theo mã nhân viên  (NV) có hình ảnh đính kèm.

image018

Báo cáo quản trị và báo cáo kế toán :

Các báo cáo có thể truy xuất tại thời điểm bất kỳ theo yêu cầu.

– Báo cáo kết quả kinh doanh lãi (lỗ) theo mặt hàng; nhóm hang hay theo từng bộ phận; hợp đồng.

– Phân tích báo cáo bán hang theo nhiều tiêu thức : nhân viên bán hàng; nhóm khách hang; theo từng ngày; theo cột nhiều tháng;…

– Báo cáo danh sách công nợ quá hạn thanh toán.

– Bảng đối chiếu công nợ chi tiết từng đối tượng khách hàng ; nhà cung cấp.

– Xem in đầy đủ mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính theo chế độ hiện hành. Kết nối trực tiếp vào PM Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

– Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính

image019

– Các loại báo cáo tự tạo theo yêu cầu quản lý

        Công cụ hỗ trợ báo cáo Thuế và hệ thống kiểm soát nội bộ:

–  Báo cáo thuế hằng tháng. Kết nối trực tiếp vào PM Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế

–           Công ty có thể xác định các chứng từ nào dùng cho báo cáo thuế, và chứng từ nào chỉ dùng cho hệ thống quản lý nội bộ.    

– Cáo báo biểu có thể truy xuất tự động ra excel dưới dạng bảng tính (giữ nguyên form) và dưới dạng phân tích biểu đồ (cột hay tròn) giúp cho việc lập và phân tích báo cáo quản trị. Kỹ thuật truy vấn ngược dữ liệu các chỉ tiêu hay đối tượng trên Báo cáo tổng hợp (VD: Bảng CDPS)  -> sổ chi tiết -> về các chứng từ gốc liên quan chỉ bằng thao tác nhấn đúp trỏ chuột.

image020

image021

Báo cáo và cảnh báo theo thời gian thực:

Tự động cập nhật và báo cáo và ra các cảnh báo theo thời gian thực

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s